2023 Một con rái cá bơi trên một dòng sông được quãng đường 100 m trong 40 s, sau đó nó thả mình trôi theo dòng nước 50 m trong 40 s.

9.6. Một con rái cá bơi trên một dòng sông được quãng đường 100 m trong 40 s, sau đó nó thả mình trôi theo dòng nước 50 m trong 40 s.

a) Tính tốc độ bơi của rái cá trong 40 s đầu và tốc độ của dòng nước.

b) Vẽ đồ thị quãng đường – thời gian của rái cá.

a) Tốc độ bơi của rái cá:

v = $\frac{s}{t}$ = $\frac{100}{40}$ = 2.5m/s

Tốc độ của dòng nước:

v = $\frac{s}{t}$ = $\frac{50}{40}$ = 1.25m/s

b) Đồ thị quãng đường – thời gian của rái cá:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Cho hàm số f(x) = 1 khi x 0. Điểm nào thuộc đồ thị hàm số ; chỉ ra hai điểm thuộc đồ thị hàm số có tung độ bằng 2 | SBT toán 10 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *