2023 Một công ty xây dựng dự định giao cho một nhóm gồm 48 công nhân thực hiện một công việc trong vòng 12 ngày | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 89: Một công ty xây dựng dự định giao cho một nhóm gồm 48 công nhân thực hiện một công việc trong vòng 12 ngày. Tuy nhiên, khi bắt đầu công việc thì một số công nhân bị điều động đi làm việc khác, do đó thời gian làm việc thực tế của nhóm công nhân còn lai kéo dài thêm 6 ngày so với dự kiến. Hỏi số công nhân bị điều động đi làm việc khác là bao nhiêu? Giả sử năng suất lao động của mỗi công nhân là như nhau.

Gọi số công nhân dự kiến và thực tế lần lượt là x1, x2; số ngày làm việc dự kiến và thực tế là y1, y2:

Bài Hay  2023 Điều nào dưới đây không đúng với vai trò của thức ăn đối với sự sinh trưởng của động vật?

Do cùng một khối lượng công việc nên số công nhân và số ngày làm việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có:

$\frac{x1}{x2}=\frac{y2}{y1} $ => $\frac{48}{x2}=\frac{12+6}{12}=> x2=32$

Vậy số công nhân bị điều động đi là 16 người.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *