2023 Một đoàn tàu hoả đi từ ga A đến ga B cách nhau 30 km trong 45 phút. Tốc độ của đoàn tàu là

8.2. Một đoàn tàu hoả đi từ ga A đến ga B cách nhau 30 km trong 45 phút. Tốc độ của đoàn tàu là

A. 60 km/h.

B.40 km/h.

C. 50 km/h.

D. 55 km/h.

45 phút = 0.75h

=> v = $\frac{s}{t}$ = $\frac{30}{0.75}$

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Ông Lương Thế Vinh làm cách nào để biết một trang sách dày bao nhiêu? Đánh dấu x vào ô trước ý đúng: | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 1

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *