2023 Một hình lập phương có thể tích là 125 m$^{3} | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 17: Một hình lập phương có thể tích là 125 m$^{3}$. Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là: 

A. 125 m$^{2}$

B. 500 m$^{2}$

C. 150 m$^{2}$

D. 100 m$^{2}$

Độ dài cạnh của hình lập phương là: $\sqrt[3]{125}$ =  5 (m)

Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là: 4 x 5$^{2}$ = 100 (m$^{2}$)

Đáp án: D

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Hãy nối hình ảnh quạt điện với tên gọi của nó cho phù hợp | VBT Công nghệ 3 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *