2023 Một kim nam châm đặt trước đầu ống dây của nam châm điện (Hình 20.3). Đổi chiều dòng điện chạy trong ống dây có hiện tượng gì xảy ra? Giải thích.

20.6. Một kim nam châm đặt trước đầu ống dây của nam châm điện (Hình 20.3). Đổi chiều dòng điện chạy trong ống dây có hiện tượng gì xảy ra? Giải thích.

  • Đổi chiều dòng điện chạy trong ống dây thì nam châm điện đổi cực, khi đó kim nam châm quay $180^{o}$, cực Nam (S) của kim quay về phía đầu ống dây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải VBT Công nghệ 3 cánh diều bài 5: Sử dụng máy thu hình | VBT Công nghệ 3 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *