2023 Một mô tô chuyển động trên quãng đường s km. Trong nửa quãng đường đầu s1, mô tô chuyển động với tốc độ vị = 60 km/h, nửa quãng đường còn lại s2, mô tô chuyển động với tốc độ v2 = 40 km/h.

10.10*. Một mô tô chuyển động trên quãng đường s km. Trong nửa quãng đường đầu s1, mô tô chuyển động với tốc độ vị = 60 km/h, nửa quãng đường còn lại s2, mô tô chuyển động với tốc độ v2 = 40 km/h.

a) Vẽ đồ thị quãng đường – thời gian của mô tô.

b) Xác định tốc độ v của mô tô trên cả quãng đường.

c) Hãy so sánh các giá trị v, v1, v2 và tìm biểu thức tổng quát về mối liên hệ giữa v, v1, v2

a) Vì quãng đường s1 đi trong thời gian tị với tốc độ v1= 60 km/h bằng quãng đường còn lại s2 đi trong thời gian t; với tốc độ v2 = 40 km/h.

Bài Hay  2023 Điền kết quả việc thực hiện kế hoạch phát triển bản thân em đã xây dựng ở mục 1 vào bảng sau | VBT Hoạt động trải nghiệm 3 chân trời sáng tạo

=> v1 = 1,5 v2=>t2 = 1,5 t1. Đồ thị quãng đường – thời gian như Hình 10.3G.

 

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *