2023 Một mô tô chuyển động trên quãng đường s km. Trong nửa thời gian đầu t;, mô tô chuyển động với tốc độ vị = 40 km/h; trong nửa thời gian còn lại tạ, mô tô chuyển động với tốc độ v›; = 60 km/h.

10.9*. Một mô tô chuyển động trên quãng đường s km. Trong nửa thời gian đầu t;, mô tô chuyển động với tốc độ v1 = 40 km/h; trong nửa thời gian còn lại tạ, mô tô chuyển động với tốc độ v2 = 60 km/h.

a) Vẽ đổ thị quãng đường – thời gian của mô tô.

b) Xác định tốc độ v của mô tô trên cả quãng đường.

c) Hãy so sánh các giá trị v, v1, v2 và tìm biểu thức tổng quát về mối liên hệ giữa V, V1, V2

 a) Vì thời gian t1 đi được quãng đường s1 với tốc độ v1 = 40 km/h bằng thời gian còn lại t2 đi được quãng đường s2 với tốc độ v2 = 60 km/h.

Bài Hay  2023 Phân biệt ứng động không sinh trưởng và ứng động sinh trưởng

=> V2=1,5V1 =>s2= 1,5 s1. Đồ thị quãng đường – thời gian như Hình 10.2G.

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *