2023 Một nền nhà có dạng hình vuông được lát bằng 289 viên gạch | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 18: Một nền nhà có dạng hình vuông được lát bằng 289 viên gạch. Các viên gạch được lát đều có dạng hình vuông và cùng kích thước. Hai đường chéo của nền nhà được lát bằng các viên gạch màu đen, phần còn lại được lát bằng viên gạch màu trắng (Hình 1). Tính số viên gạch màu trắng để lát nên nhà.

Số viên gạch được lát ở một cạnh nền nhà là : $\sqrt{289}$ = 17 (viên gạch)

Do số viên gạch được lát ở một đường chéo của nền nhà bằng số viên gạch ở cạnh của nó và hai đường chéo của nền nhà chung nhau một viên gạch nên số viên gạch màu đen được dùng để lát nền nhà là: 17 x 2 -1 = 33 (viên gạch)

Bài Hay  2023 Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào sau đây? | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Số viên gạch màu trắng là: 289 – 33 = 256 (viên gạch)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *