2023 Một ngọn nến cao 10 cm được đặt trước một gương phẳng thẳng đứng và cách gương 1,5 m. Xác định chiều cao của ảnh ngọn nến trong gương và khoảng cách từ nến đến ảnh của nó.

17.9. Một ngọn nến cao 10 cm được đặt trước một gương phẳng thẳng đứng và cách gương 1,5 m. Xác định chiều cao của ảnh ngọn nến trong gương và khoảng cách từ nến đến ảnh của nó.

  • Ảnh ngọn nến cao 10 cm; khoảng cách từ nến đến ảnh của nó là 3 m.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Nối các hình (cột A) với tên cây trồng (cột B) sao cho phù hợp. | SBT công nghệ 7 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *