2023 Một người dùng búa gõ vào đường ray xe lửa, một người khác đứng cách đó 432 m và áp một tai vào đường ray xe lửa thì nghe thấy hai tiếng gõ cách nhau 1,2 s. Xác định tốc độ truyền âm trong không khí. Biết tốc độ truyền âm trong thép là 6 100 m/s.

12.9*. Một người dùng búa gõ vào đường ray xe lửa, một người khác đứng cách đó 432 m và áp một tai vào đường ray xe lửa thì nghe thấy hai tiếng gõ cách nhau 1,2 s. Xác định tốc độ truyền âm trong không khí. Biết tốc độ truyền âm trong thép là 6 100 m/s.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 https://tech12h.com/bai-hoc/giai-sbt-toan-10-canh-dieu-bai-4-bat-phuong-trinh-bac-hai-mot.html

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *