2023 Một người đứng trước gương, cách gương 2m.

17.6. Một người đứng trước gương, cách gương 2m.

a) Ảnh của người này cách gương bao nhiêu?

b) Nếu người này tiến đến gần gương thì ảnh di chuyển như thế nào?

a) Nếu người này đứng cách gương 2 m thì ảnh của người này cách gương 2 m.

b) Nếu người tiến đến gần gương thì ảnh cũng tiến đến gần gương.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Bài tập 2. Trang 34 VBT Toán 3 tập 2 | VBT Toán 3 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *