2023 Một người tập luyện chạy bộ xuất phát lúc 5 giờ 05 phút 01 giây theo hướng từ nhà đến cột đèn và tới chân cột đèn lúc 5 giờ 09 phút 05 giây. Ngay sau đó, từ cột đèn người này chạy theo hướng ngược lại và chạy ngang qua cây bàng bên vệ đường lúc 5 giờ 19 p

8.10. Một người tập luyện chạy bộ xuất phát lúc 5 giờ 05 phút 01 giây theo hướng từ nhà đến cột đèn và tới chân cột đèn lúc 5 giờ 09 phút 05 giây. Ngay sau đó, từ cột đèn người này chạy theo hướng ngược lại và chạy ngang qua cây bàng bên vệ đường lúc 5 giờ 19 phút 25 giây. Tính tốc độ chạy của người này.

Tổng thời gian chạy:

t=5h19min 25 s- 5h05 min 01 s = 14 min 24s =864s.

Tổng quãng đường chạy:

Bài Hay  2023 Xác định nghĩa của yếu tố Hán Việt: tuyệt, đồng | Văn 9 kì 1

s= 400 + 1 000 = 1 400 m.

Tốc độ chạy của người này:

v = $\frac{s}{t}$ = $\frac{1400}{864}$ = 1,62m/s

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *