2023 Một nhân viên văn phòng có thể đánh may được 160 từ trong 2.5 phút. | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 59: Một nhân viên văn phòng có thể đánh may được 160 từ trong 2.5 phút. Người đó cần bao nhiêu phút để đánh máy được 800 từ (giả thiết rằng thời gian để đánh máy được các từ là như nhau)?

Gọi thời gian cần để đánh 800 từ là x (phút)

Ta có thời gian và số từ là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên $\frac{2.5}{160} = \frac{x}{800}=\frac{1}{64}$ suy ra x = 12.5 (phút)

Vậy người đó cần 12.5 phút để đánh máy được 800 từ

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Nêu hiểu biết cá nhân về kim tự tháp Ai Cập. Theo em, nhận định: “Con người phải sợ thời gian nhưng thời gian phải sợ kim tự tháp” có đúng không? Vì sao? | SBT Sử 10 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *