2023 Một ô tô chuyển động trên đoạn đường đầu với tốc độ 54 km/h trong 20 phút, sau đó tiếp tục chuyển động trên đoạn đường kế tiếp với tốc độ 60 km/h trong 30 phút.

8.3. Một ô tô chuyển động trên đoạn đường đầu với tốc độ 54 km/h trong 20 phút, sau đó tiếp tục chuyển động trên đoạn đường kế tiếp với tốc độ 60 km/h trong 30 phút. Tổng quãng đường ô tô đi được trong 50 phút tính từ lúc bắt đầu chuyển động là

A. 18 km.

B. 30 km.

C.48 km.

D. 110 km.

20p = $\frac{1}{3}$h

30p = $\frac{1}{2}$h

=> S1= v1 x t1 = 54 x $\frac{1}{3}$

     S2= v2 x t2 = 60 x $\frac{1}{2}$

=> S = S1 + S2

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Nhân vật "tôi" làm nhiệm vụ gì trong cuộc thi ma ra tông? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng: | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 1

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *