2023 Một ô tô đi quãng đường 135 km với vận tốc v(km/h) và thời gian t (h) | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 77: Một ô tô đi quãng đường 135 km với vận tốc v(km/h) và thời gian t (h). Mối quan hệ giữa v và t là:

A. v và t là hai đại lượng tỉ lệ thuận với hệ số tỉ lệ 135

B. v và t là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với hệ số tỉ lệ $\frac{1}{135}$

C. v và t là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với hệ số tỉ lệ 135

D. v và t là hai đại lượng tỉ lệ thuận với hệ số tỉ lệ $\frac{1}{135}$

C. v và t là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với hệ số tỉ lệ 135

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải VBT Toán 3 Kết nối bài 3 Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ | VBT toán 3 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *