2023 Một số biểu hiện của cây trồng thiếu phân bón là | SBT công nghệ 7 chân trời

12. Một số biểu hiện của cây trồng thiếu phân bón là.

A. cây còi cọc, kém phát triển, vàng lá, năng suất thấp.

B. cây có nhiều lá, năng suất thấp.

C. cây dễ bị côn trùng gây hại.

D. cây thường ra trái muộn và cảnh lá sum sẽ.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Khu vực nào sau đây của châu Á nằm sâu trong nội địa? | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *