2023 Một thí nghiệm được bố trí như hình bên.

12.7. Một thí nghiệm được bố trí như hình bên.

a) Dự đoán và giải thích hiện tượng xảy ra với hai quả cầu khi dùng dùi gõ vào trống 1.

b) Có thể rút ra kết luận gì từ thí nghiệm này?

 a) Khi gõ vào trống 1, cả hai quả cầu bấc đều bật ra ngoài.

Giải thích:

– Khi gõ vào trống 1, mặt trống bị gõ dao động. Dao động này lan truyền qua thành trống và không khí bên trong trống sang mặt trống bên kia, làm quả cầu bấc 1 bật ra.- – Sóng âm phát ra từ mặt trống 1 lan truyền qua không khí làm mặt trống 2 phía đối diện với trống 1 dao động. Dao động này tiếp tục truyền qua thành trống 2 và không khí bên trong trống 2 sang mặt trống bên kia, làm quả cầu bấc 2 bật ra.

Bài Hay  2023 Không sử dụng máy tính cầm tay, ước lượng giá trị thập phân của số $\sqrt{3}$ với độ chính xác 0.05. | SBT Toán 7 Kết nối tri thức

b) Thí nghiệm chứng tỏ:

– Sóng âm là các dao động từ nguồn âm lan truyền trong môi trường.

– Sóng âm truyền được trong chất rắn và chất khi.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *