2023 Một trong những biểu hiện cơ cấu dân số già của châu Âu là | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Một trong những biểu hiện cơ cấu dân số già của châu Âu là

A. tỉ lệ nhóm tuổi dưới 14 cao.

B. tỉ lệ nhóm tuổi trên 65 cao và tăng.

C. tỉ lệ nhóm tuổi dưới 14 tăng nhanh.

D. tỉ lệ nhóm tuổi trên 65 giảm mạnh.

Câu 2. Già hoá dân số đang làm cho châu Âu

A. thiếu hụt lực lượng lao động.

B. khó khăn trong việc giải quyết việc làm.

C. dư thừa nhiều lực lượng lao động.

D. khó nâng cao chất lượng cuộc sống.

Câu 3. Ý nào sau đây đúng với cơ cấu dân số theo giới tính của châu Âu?

A. Tỉ số giới nam nhiều hơn giới nữ.

Bài Hay  2023 Đặc điểm của halogen là A. nguyên tử chỉ nhận thêm 1 electron trong các phản ứng hoá học. B. tạo liên kết cộng hoá trị với nguyên tử hydrogen. C. nguyên tử có số oxi hoá –1 trong tất cả hợp chất. D. nguyên tử có 5 electron hoá trị. | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

B. Cơ cấu giới tính cân bằng giữa nam và nữ.

C. Tỉ số giới nữ nhiều hơn giới nam.

D. Chênh lệch rất lớn trong cơ cấu giới tính.

Câu 4. Năm 2019, châu Âu có tỉ lệ nhập học các cấp trong tổng số dân là

A. dưới 73 %.

C. dưới 63 %.

B. trên 93 %.

D. trên 83 %.

Câu 5. Từ giữa thế kỉ XX đến nay, châu Âu tiếp nhận số người di cư quốc tế

A. lớn thứ hai thế giới.

B. lớn nhất thế giới.

C. lớn thứ tư thế giới.

D. lớn thứ ba thế giới.

Câu 6. Ý nào sau đây không đúng với đặc điểm đô thị hoá ở châu Âu?

A. Đô thị hoá diễn ra sớm.

B. Mức độ đô thị hoá cao.

C. Đô thị hoá đang mở rộng.

D. Đô thị hoá không gắn với công nghiệp hoá.

Bài Hay  2023 Giải bài 41 hoá học 9: Nhiên liệu

Câu 7. Hãy nêu những hiểu biết của em về vấn đề di cư ở châu Âu (nguyên nhân, tác động của các cuộc di cư).

Câu 8. Quan sát hình sau:

a) Hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Bảng 2. Một số đô thị ở châu Âu phân theo số dân năm 2019

Số dân

Tên đô thị (thuọc quốc gia)

Từ 10 triệu người trở lên

 

Từ 5 đến dưới 10 triệu người

 

Từ 3 đến dưới 5 triệu người

 

 b) Hãy kể tên các quốc gia ở châu Âu có tỉ lệ dân thành thị từ 80 % trở lên.

Câu 1. B

Câu 2. A

Câu 3. C

Câu 4. D

Câu 5. B

Câu 6. D

Câu 7. Học sinh có thể thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như: sách, báo, internet, truyền hình,… để nêu được:

– Nguyên nhân của cuộc di cư.

– Tác động tích cực và tiêu cực.

Bài Hay  2023 Mỗi quyển vở có giá 10000 đồng, mỗi cái bút chì có giá 6000 đồng. | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Số dân

Tên đô thị (thuọc quốc gia)

Từ 10 triệu người trở lên

Mát-xcơ-va (Liên bang Nga), Pa-ri (Pháp).

Từ 5 đến dưới 10 triệu người

Xanh Pê-téc-bua (Liên bang Nga), | Luân-đôn (Anh), Ma-đrít (Tây Ban Nha), Bác-xê-lô-na (Tây Ban Nha).

Từ 3 đến dưới 5 triệu người

A-ten (Hy Lạp), Mi-lan (I-ta-li-a), Rô-ma (I-ta-li-a).

 

b) Các quốc gia ở châu Âu có tỉ lệ dân thành thị từ 80% trở lên là: Ai-xơ-len, Hà Lan, Bỉ, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Anh, Pháp, Tây Ban Nha.

 

 

 

 

 

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *