2023 Một vật nhỏ dạng mũi tên AB đặt trước một gương phẳng cho ảnh AB’ như Hình 17.1. Em hãy vẽ Hình 17.1 vào vở và chỉ ra vị trí của gương phẳng bằng hình vẽ.

17.3. Một vật nhỏ dạng mũi tên AB đặt trước một gương phẳng cho ảnh AB’ như Hình 17.1. Em hãy vẽ Hình 17.1 vào vở và chỉ ra vị trí của gương phẳng bằng hình vẽ.

Xem Hình 17.1G. Vận dụng tính chất ảnh đối xứng với vật qua gương: vị trí gương phẳng G thoả mãn MB = MB’ và NA = NA’

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Điểm O trong Hình 7 có phải là giao điểm của ba đường trung trực của tam giác ABC hay không? | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *