2023 Một vệ tinh nhân tạo bay xung quanh Trái Đất ở độ cao 330 km so với mặt đất | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 16: Một vệ tinh nhân tạo bay xung quanh Trái Đất ở độ cao 330 km so với mặt đất. Hỏi sau khi bay được đúng một vòng Trái Đất thì vệ tinh đã bay được khoảng bao nhiêu km ? Biết rằng bán kính Trái Đất xấp xỉ 6371 km ( lấy $\pi$ = 3.14).

 

Khi bay xung quanh Trái Đất , vệ tinh nhân tạo di chuyển theo một đường tròn có bán kính khoảng : 6371 + 330 = 6701 (km)

Sau khi bay được đúng một vòng Trái Đất  thì vệ tinh bay được khoảng : 2 * 3.14 * 6701 = 42082.28 (km).

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Hãy ghi lại những cách mà gia đình em tiết kiệm nước | VBT Hoạt động trải nghiệm 3 chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *