2023 Một vườn trường có dạng hình chữ nhật với độ dài hai cạnh là 26m và 14m | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 36: Một vườn trường có dạng hình chữ nhật với độ dài hai cạnh là 26m và 14m. Người ta muốn rào xung quanh vườn, cứ cách 2m đóng một cọc rào, mỗi góc vườn đều đóng một cọc rào và chỉ để một cửa ra vào vườn rộng 4m. Tính số cọc rào cần dùng, biết rằng hai cạnh bên của cửa đồng thời cũng là hai cọc rào.

Chu vi của vườn trường là: (26+14) $\times 2$ = 80(m)

Chiều dài của hàng rào là: 80 – 4 = 76(m)

Số cọc rào cần dùng là: 76 / 2 + 1 = 39 (cọc).

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Số nào trong các số sau là số vô tỉ?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *