2023 Một xưởng sản xuất có 42 công nhân hoàn thành một công việc trong 27 ngày | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 67: Một xưởng sản xuất có 42 công nhân hoàn thành một công việc trong 27 ngày. Nhưng khi bắt đầu công việc, xưởng sản xuất đó đã bổ sung một số công nhân để hoàn thành công việc trên trong 21 ngày. Hỏi xưởng sản xuất đó đã bổ sung thêm bao nhiêu công nhân? Giả sử năng suất lao động của mỗi công nhân là như nhau.

Gọi số công nhân để hoàn thành công việc trên trong 21 ngày là x.

Vì số công nhân và thời gian hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên 21x = 27 $\times $ 42 hay x = (27 $\times $42) / 21 = 54

Vậy xưởng sản xuất đã bổ sung thêm là: 54 – 42 = 12 (công nhân)

Bài Hay  2023 Giải SBT toán 7 Chân trời bài 1 Tỉ lệ thức - Dãy tỉ số bằng nhau | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *