2023 Nếu đất trống không được xử lí tốt nguồn phát sinh sâu, bệnh thì vụ mùa sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? | SBT công nghệ 7 chân trời

2. Nếu đất trồng không được xử lí tốt nguồn phát sinh sâu, bệnh thì vụ mùa sẽ bị ảnh hưởng như thế nào?

 A. Cây sẽ chết do sinh trưởng, phát triển kém.

B. Xuất hiện sâu, bệnh hại phá hoại mùa màng.

C. Đất có nhiều cỏ dại, chất độc hại ảnh hưởng đến cây trồng

D. Đất không tơi xốp, thiếu dinh dưỡng cho cây.

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Thực hiện phép chia. | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *