2023 Nêu đường kính của nguyên tử khoảng $10^{2}$ pm thì đường kính của hạt nhân khoảng | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

1.3. Nêu đường kính của nguyên tử khoảng $10^{2}$ pm thì đường kính của hạt nhân khoảng

A. $10^{2}$pm. B. $10^{-4}$pm. C. $10^{-2}$pm. D. $10^{4}$pm.

Đáp án: C

Kích thước của nguyên tử lớn hơn khoảng 10 000 lần kích thước của hạt nhân nguyên tử.

Nếu đường kính của nguyên tử khoảng 10$^{2}$ pm thì đường kính của hạt nhân chỉ khoảng10$^{-2}$ pm.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Dùng Bảng kiểm kĩ năng viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một bài thơ để đánh giá ngữ liệu tham khảo (SGK). | SBT Ngữ Văn 10 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *