2023 Nêu một số ví dụ chứng tỏ sóng âm lan truyền được trong

12.6. Nêu một số ví dụ chứng tỏ sóng âm lan truyền được trong

a) chất rắn.

b) chất lỏng.

a) Một số ví dụ chứng tỏ sóng âm lan truyền được trong chất rắn: Ta nghe được tiếng gõ vào mặt tường khi áp tai vào mặt bên kia của một bức tường, ta nghe được tiếng động tàu hoả từ rất xa khi áp tai xuống đường ray, …

b) Một số ví dụ chứng tỏ sóng âm lan truyền được trong chất lỏng: Ta nghe được tiếng ùng ục bên tai khi lặn dưới nước, cá nuôi trong ao nghe tiếng vỗ tay và tập trung lại khu vực nhận thức ăn, …

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 1. Em hãy giải thích vì sao “Học sinh không chỉ tham gia hoạt động xã hội, mà còn phải biết thu hút cộng đồng vào hoạt động xã hội”. | SBT hoạt động trải nghiệm 10 kết nối

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *