2023 Nêu những đặc điểm của ánh sáng đơn sắc.

Câu 5: SGK Vật lí 12 – Trang 132:

Nêu những đặc điểm của ánh sáng đơn sắc.

Mỗi ánh sáng đơn sác có một bước sóng nhất định trong chân không.

Ánh sáng có bước sóng trong khoảng từ 380 nm đến 760 nm mới gây ra cảm giác sáng. Đây chính là miền ánh sáng nhìn thấy (ánh sáng khả kiến).

Ánh sáng mặt trời là hỗn hợp của vô số án sáng đơn sắc có buoecs sóng biến thiên liên tục từ 0 đến vô cùng. Mắt người chỉ quan sát được ánh sáng có bước sóng nằm trong miền khả kiến.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Chia sẻ với người thân cảm nhận của em về chuyến tham quan di tích, danh lam thắng cảnh và cảnh quan thiên nhiên | SBT Hoạt động trải nghiệm 7 chân trời sáng tạo bản 2

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *