2023 Nêu những đặc điểm của sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển.

Câu 2: SGK Vật lí 12 – Trang 115:

Nêu những đặc điểm của sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển.

Những đặc điểm của sự truyền sóng vô tuyến trong khí quyển:

  • Các phân tử không khí hấp thụ mạnh sóng dài, sóng trung, sóng cực ngắn.
  • Không khí nói chung cũng hấp thụ mạnh sóng ngắn. Tuy  nhiên trong vùng tương đối hẹp các sóng có bước sóng ngắn hầu như không bị hấp thụ.
  • Các sóng ngắn phản xạ tốt trong các môi trường được coi như dẫn điện tốt như: tầng điện li, mặt đất, mặt nước biển, … Do đó, các sóng ngắn có thể truyền đi rất xa trên mặt đất.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Ở hình 22 có $\widehat{AOB}=60^{\circ}$, tia OC là tia phân giác góc AOB. | SBT Toán 7 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *