2023 Nêu tác dụng của các hình ảnh so sánh có trong bài thơ ở bài tập 1. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

2. Nêu tác dụng của các hình ảnh so sánh có trong bài thơ ở bài tập 1.

– Làm cho câu thơ thêm gợi hình, gợi cảm, hấp dẫn, lôi cuốn người đọc

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi: | SBT Ngữ Văn 10 tập 2 kết nối

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *