2023 Nêu tác dụng của các hình ảnh so sánh có trong các đoạn thơ, đoạn văn ở bài tập 1. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Nêu tác dụng của các hình ảnh so sánh có trong các đoạn thơ, đoạn văn ở bài tập 1.

– Tác dụng: Làm cho câu văn gợi hình, gợi cảm,và trở lên sinh động hơn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Tìm số thích hợp cho ô trống trong các hình tháp dưới đây theo quy tắc | SBT Toán 7 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *