2023 Nêu tên các di sản văn hoá, lịch sử ở Ấn Độ được UNESCO ghi danh là di sản văn hoá thế giới. Xác định loại hình kiến trúc gắn với tôn giáo nào và đặc điểm nổi bật. Hoàn thành nội dung trả lời vào bảng dưới đây. | SBT Sử 10 Chân trời sáng tạo

Bài 3: Nêu tên các di sản văn hoá, lịch sử ở Ấn Độ được UNESCO ghi danh là di sản văn hoá thế giới. Xác định loại hình kiến trúc gắn với tôn giáo nào và đặc điểm nổi bật. Hoàn thành nội dung trả lời vào bảng dưới đây.

 

Di sản văn hóa

Loại hình kiến trúc

Đặc điểm

Lăng Ta-giơ Ma-han

Kiến trúc lăng tẩm

  • Được xây dựng vào khoảng thế kỉ XVIII.

  • Năm 1983, được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Thánh tích Mahabalipuram

Kiến trúc tôn giáo

  • Được xây dựng vào khoảng thế kỉ VII, theo phong cách kiến trúc Hin-đu giáo.

  • Năm 1984, được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Chùa hang A-gian-ta

Kiến trúc tôn giáo

  • Được xây dựng vào khoảng thế kỉ II TCN, theo phong cách kiến trúc Phật giáo.

  • Năm 1983, được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Đại bảo tháp San-chi

Kiến trúc tôn giáo

  • Được xây dựng vào khoảng thế kỉ III TCN, theo phong cách kiến trúc Phật giáo.

  • Năm 1989, được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Bài Hay  2023 Cho tập hợp A = { x ∈ ℕ| x ≤ 4}. A là tập hợp nào sau đây? | SBT toán 10 Cánh diều

Xem toàn bộ: Giải SBT lịch sử 10 chân trời bài 8 Văn minh Ấn Độ cổ – trung đại

Từ khóa tìm kiếm Google: Giải SBT Lịch sử lớp 10 Chân trời sáng tạo, Giải SBT Lịch Sử 10, Giải SBT Lịch Sử lớp 10 Bài 8 CTST

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *