2023 Nếu trong phòng thí nghiệm không có CoCl2, em có thể dùng hoá chất nào khác để nhận biết ở lá có quá trình thoát hơi nước?

31.7. Nếu trong phòng thí nghiệm không có CoCl2, em có thể dùng hoá chất nào khác để nhận biết ở lá có quá trình thoát hơi nước?

  • Có thể dùng CuSO4 để nhận biết quá trình thoát hơi nước. Vì khi CuSO4 gặp nước sẽ có màu xanh lam.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Cảm ứng ở sinh vật là gì? Cho ví dụ. | SBT Khoa học tự nhiên 7 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *