2023 Nghe – viết: Hồ Gươm | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo


B. VIẾT

1. Nghe – viết: Hồ Gươm (SGK, tr.141).


Học sinh tự thực hiện

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Em hãy dùng kiến thức trong bài để trình bày quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại...? | GDCD 12 (Trang 68 – 82 SGK)

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *