2023 Nghe – viết: Thả diều bên dòng sông quê hương (SGK, tr.133). | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Nghe – viết: Thả diều bên dòng sông quê hương (SGK, tr.133).

Học sinh tự thực hiện

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Đọc thư điện tử (SGK, tr.66), cho biết thư có những nội dung gì. Nối các thẻ ở cột B phù hợp với mỗi thẻ ở cột A. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *