2023 Nghe – viết: Vườn trưa | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo


2. Nghe – viết: Vườn trưa 


Học sinh tự thực hiện

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Chim ruồi “khổng lồ” Nam Mỹ (Giant hummingbird of South America) là loại chim ruồi to nhất trên thế giới. Nó dài gấp $4\tfrac{1}{8}$ lần chim ruồi ong (bee hummingbird). Nếu độ dài của chim ruồi ong là 5,5 cm thì độ dài của chim ruồi “khổng lồ” Nam Mỹ là

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *