2023 Người ta cắt một tấm tôn có dạng hình tròn bán kính 5 cm thành hai phần bằng nhau như hình 8 | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 38: Người ta cắt một tấm tôn có dạng hình tròn bán kính 5 cm thành hai phần bằng nhau như hình 8. Tính chu vi của tấm tôn sau khi bị cắt (lấy $\pi$ = 3.14).

Chu vi của tấm tôn trước khi bị cắt là: 5 X 2 X 3.14 = 31.4 (cm).

Chu vi của tấm tôn sau khi bị cắt là: 31.4 + 5 X 4 = 51.4 (cm).

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện chủ đề | SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *