2023 Người ta dùng dụng cụ nào để nhận biết sự tồn tại của từ trường?

19.2. Người ta dùng dụng cụ nào để nhận biết sự tồn tại của từ trường?

A. Nhiệt kế.

B. Đồng hồ.

C. Kim nam châm có trục quay.

D. Cân.

  • C. Kim nam châm có trục quay.

=> Ta dùng kim nam châm có trục quay để có thể nhận biết từ trường.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Những nội dung nào dưới đây thuộc đối tượng nghiên cứu của hoá học? A. Sự vận chuyển của máu trong hệ tuần hoàn. B. Sự tự quay của Trái Đất quanh trục riêng. C. Sự chuyển hoá thức ăn trong hệ tiêu hoá. D. Sự phá huỷ tầng ozone bởi freon - 12. | SBT Hoá học 10 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *