2023 Người ta ghi một cách tùy ý vào ba mặt bên và hai mặt đáy của hình lăng trụ đứng tam giác | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 15*: Người ta ghi một cách tùy ý vào ba mặt bên và hai mặt đáy của hình lăng trụ đứng tam giác các con số tự nhiên lẻ từ 21 đến 29 (số được ghi ở mõi mặt khác nhau). Chứng tỏ rằng không thể xảy ra trường hợp tổng các số trên ba mặt bên và tổng các số trên hai mặt đáy của hình lăng trụ trên bằng nhau.

Do tổng của ba số lẻ là một số lẻ nên tổng các số trên ba mặt của hình lăng trụ là một số lẻ.

Mà tổng của hai số lẻ là một số chẵn nên tổng các số trên hai đáy của hình lăng trụ là một số chẵn.

Bài Hay  2023 Hãy biểu diễn các số thập phân sau đây dưới dạng số hữu tỉ: | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Do đó không thể xảy ra trường hợp tổng các số trên ba mặt và tổng các số trên hai đáy của hình lăng trụ trên bằng nhau.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *