2023 Người ta thường sử dụng những biện pháp nào để chống ô nhiễm tiếng ồn?

14.12. Người ta thường sử dụng những biện pháp nào để chống ô nhiễm tiếng ồn?

Người ta thường sử dụng ba biện pháp sau để chống ô nhiễm tiếng ồn:

– Hạn chế nguồn gây ra tiếng ồn (như làm giảm độ to của tiếng ồn phát ra).

– Phân tán tiếng ổn trên đường truyền (như làm cho âm truyền theo hướng khác).

– Ngăn cản bớt tiếng ồn truyền tới tai.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Tính giá trị của biểu thức: | SBT Toán 7 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *