2023 Người trưởng thành cần cung cấp trung bình bao nhiêu lít nước mỗi ngày?


30.2. Người trưởng thành cần cung cấp trung bình bao nhiêu lít nước mỗi ngày?

A.1,5- 2L.

B.0,5 – 1L.

C.2- 2,5L.

D. 2,5 – 3L.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Vận dụng kiến thức về hô hấp tế bào, giải thích hiện tượng con người khi ở trên đỉnh núi cao thường thở nhanh hơn so với khi ở vùng đồng bằng.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *