2023 Nguyên liệu của quá trình quang hợp gồm

23.5. Nguyên liệu của quá trình quang hợp gồm

A. khí oxygen và glucose.

B. glucose và nước.

C. khí carbon dioxide, nước và năng lượng ánh sáng.

D. khí carbon dioxide và nước.

C. khí carbon dioxide, nước và năng lượng ánh sáng.

=> Nguyên liệu của quá trình quang hợp gồm những chất là khí cacbonic và nước bởi vì: – Nhờ có chất diệp lục cây xanh sẽ hấp thụ năng lượng mặt trời, nó sẽ hút nước và khí cacbonic. Quá trình này sẽ hình thành nên đường hay chính là tinh bột và đồng thời cũng sẽ nhả ra khí oxy.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Trong một thí nghiệm Y-âng, hai khe F1, F2cách nhau một khoảng a = 0,8 mm, khe F được chiếu sáng bằng bức xạ tử ngoại, bước sóng 360 nm.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *