2023 Nguyên liệu được sử dụng để nhân giống cây rau muống bằng phương pháp giâm cành là gì? | SBT công nghệ 7 chân trời

1. Nguyên liệu được sử dụng để nhân giống cây rau muống bằng phương pháp giâm cành là gì?

A. Phần gốc có rễ của cây.

B. Phần ngọn cây.

C. Phần lá cây.

D. Phần đoạn thân cây, có chồi (mắt).

2. Cho biết tên các công việc nhân giống cây trồng bằng phương pháp giảm cành được thể hiện trong mỗi hình dưới đây.

 

1. D

2. 

a. Lấy đủ lượng đất

b. Chọn cành giâm

c. Giâm cành vào đất

d. Tưới cây

e. Tỉa bớt lá

f. Giâm ngược lại

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 1.26 Diện tích khu vực dưới đồ thị vận tốc - thời gian cho chúng ta biết đại lượng nào sau đây? | SBT Vật lí 10 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *