2023 Nguyên nhân nào sau đây thúc đẩy Bắc Mỹ khai thác bền vững tài nguyên đất? | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Nguyên nhân nào sau đây thúc đẩy Bắc Mỹ khai thác bền vững tài nguyên đất?

A. Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo ở Bắc Mỹ.

B. Biến đổi khí hậu, thiên tai thường xuyên xảy ra.

C. Suy thoái đất và ô nhiễm môi trường ngày càng tăng.

D. Sản phẩm nông nghiệp nhiều, thị trường tiêu thụ hẹp.

Câu 2. Ý nào sau đây không phải là giải pháp mà Bắc Mỹ sử dụng để khai thác bền vững đất nông nghiệp?

A. Đa canh và luân canh.

C. Nông – lâm kết hợp.

B. Chuyên canh theo quy mô lớn.

D. Kết hợp trồng trọt với chăn nuôi.

Câu 3. Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân để Bắc Mỹ khai thác bền vững tài nguyên rừng?

A. Diện tích rừng suy giảm mạnh.

Bài Hay  2023 Các nhà trong dãy phố nhà An được đánh số chẵn, lần lượt từ số 26 đến số 84. | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

B. Nhu cầu sử dụng gỗ đã giảm.

D. Nhiều sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng.

C. Đất bị xói mòn, rửa trôi gia tăng.

Câu 4. Phương thức khai thác rừng dần trong một thời gian dài và khai thác chặt chọn sẽ có tác dụng

A. nâng cao sản lượng khai thác.

B. dễ khai thác, chi phí ít, dễ vận chuyển.

C. dễ trồng lại, bổ sung vào chỗ cây đã chặt.

D. bảo vệ đất, rừng được phục hồi tự nhiên.

Câu 5. Bắc Mỹ đã phải đối mặt với vấn đề suy giảm tài nguyên khoáng sản và ô nhiễm môi trường do

A. lịch sử khai thác và sử dụng khoáng sản.

B. trữ lượng ít, công nghệ khai thác lạc hậu.

C. thực dân châu Âu khai thác, cướp bóc.

D. chú trọng khai thác khoáng sản để xuất khẩu.

Câu 6. Một trong những biện pháp để bảo vệ tài nguyên khoáng sản ở Bắc Mỹ là

Bài Hay  2023 Em có suy nghĩa gì về hành động của bé gái trong câu chuyện? Khoanh tròn chữ cái trước ý em thích: | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 1

A. cấm không cho khai thác.

B. khuyến khích xuất khẩu.

C. phát triển năng lượng tái tạo.

D. hạn chế phát triển công nghiệp.

Câu 7. Quan sát hình sau:

a) Hãy nêu tên các trung tâm kinh tế lớn ở Bắc Mỹ và các ngành công nghiệp chính của mỗi trung tâm bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Trung tâm kinh tế

Ngành công nghiệp chính

 

 

 b) Hãy nhận xét sự phân bố của các trung tâm kinh tế ở Bắc Mỹ.

c) Hãy nêu vai trò của các trung tâm kinh tế lớn ở Bắc Mỹ.

 

Câu 1. C

Câu 2. B

Câu 3. B

Câu 4. D

Câu 5. A

Câu 6. C

Câu 7. 

a)

Trung tâm kinh tế

Ngành công nghiệp

Xan Phran-xi-xcô

Cơ khí, điện tử, chế biến nông sản, hoá chất.

Lót An-gio-lét

Đóng tàu, dệt may, chế biến nông sản, chế tạo máy bay.

Hiu-xton

Điện tử, đóng tàu, hoá chất, luyện kim đen, chế tạo máy bay.

Niu Oóc-lin

Hoá chất, đóng tàu, luyện kim màu, chế tạo máy bay.

Át-lan-ta

Luyện kim màu, dệt may, chế biến nông sản, chế tạo máy bay.

Si-ca-gô

Cơ khí, chế biến nông sản, luyện kim đen, hoá chất.

Phi-la-den-phi-a

Hoá chất, dệt may, điện tử, chế biến nông sản.

Niu Y-oóc

Điện tử, hoá chất, chế biến nông sản, luyện kim đen.

Tô-rôn-tô

Sản xuất ô tô, điện tử, dệt may, luyện kim đen.

Môn-trê-an

Cơ khí, điện tử, dệt may, luyện kim màu.

Bài Hay  2023 Tô màu vào dưới tranh thể hiện cách hòa giải bất đồng với bạn bè | VBT Hoạt động trải nghiệm 3 chân trời sáng tạo

 

b) Các trung tâm kinh tế lớn ở Bắc Mỹ tập trung ở ba khu vực chính: đông bắc Hoa Kỳ và đông nam Ca-na-đa; đông nam và ven vịnh Mê-hi-cô của Hoa Kỳ; tây nam Hoa Kỳ.

c) Vai trò:

– Đóng vai trò đầu tàu, kết nối và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – Kết nối các trung tâm kinh tế toàn cầu. trong khu vực.

 

 

 

 

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *