2023 Nguyên tố AI (Z = 13) thuộc chu kì 3, có số lớp electron là | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức


5.5. Nguyên tố AI (Z = 13) thuộc chu kì 3, có số lớp electron là

A. 1.            B. 2.             C. 3.            D. 4.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Nghe – viết: Thả diều bên dòng sông quê hương (SGK, tr.133). | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *