2023 Nguyên tố Cl (Z = 17) thuộc nhóm VIIA, có số electron hoá trị là | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức


5.9. Nguyên tố Cl (Z = 17) thuộc nhóm VIIA, có số electron hoá trị là

A. 4.          B. 5.         C. 6.            D. 7.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải VBT Toán 3 Kết nối bài 28 Bài toán giải bằng hai bước tính | VBT toán 3 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *