2023 Nguyên tố Mg thuộc chu kì 3, nhóm lIA. Hỏi nguyên tử của nguyên tố Mg có bao nhiêu lớp electron và bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng?

4.16. Nguyên tố Mg thuộc chu kì 3, nhóm lIA. Hỏi nguyên tử của nguyên tố Mg có bao nhiêu lớp electron và bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng?

  • Nguyên tố Mg có 3 lớp electron và 2 electron ở lớp ngoài cùng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Hợp chất Y có công thức MX2 (là hợp chất được sử dụng làm cơ chế đánh lửa bằng bánh xe trong các dạng súng cổ), trong đó M chiếm 46,67% về khối lượng. Trong hạt nhân M có số neutron nhiều hơn số proton là 4 hạt. Trong hạt nhân nguyên tử X, số neutron bằng | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *