2023 Nguyên tố Q có số hiệu nguyên tử bằng 14. Electron cuối cùng của nguyên tử nguyên tố Q điền vào lớp, phân lớp nào sau đây? | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

4.8. Nguyên tố Q có số hiệu nguyên tử bằng 14. Electron cuối cùng của nguyên tử nguyên tố Q điền vào lớp, phân lớp nào sau đây?

A. K, s.         B. L, p.         C. M, p.         D.N, d.

Đáp án: C

Cấu hình electron của Q là $1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{2}.$

Electron cuối cùng của nguyên tử nguyên tố Q điền vào lớp M (n = 3), phân lớp p

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Một xưởng sản xuất bàn và ghế. Một chiếc bàn cần 1,5 giờ lắp ráp và 1 giờ để hoàn thiện; một chiếc ghế cần 1 giờ để lắp ráp và 2 giờ để hoàn thiện. Bộ phận lắp ráp có 3 nhân công, bộ phận hoàn thiện có 4 nhân công. Biết thị trường luôn tiêu thụ hết sản ph | SBT toán 10 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *