2023 Nguyên tố R có hai đồng vị, nguyên tử khối trung bình là 79,91. Một trong hai đồng vị là $^{79}R$ (chiếm 54,5%). Nguyên tử khối của đồng vị thứ hai là | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

VẬN DỤNG

2.10. Nguyên tố R có hai đồng vị, nguyên tử khối trung bình là 79,91. Một trong hai đồng vị là $^{79}R$ (chiếm 54,5%). Nguyên tử khối của đồng vị thứ hai là

A. 80.             B.81.             C.82.            D. 80.5.

Đáp án: B

Gọi nguyên tử khối của đồng vị thứ hai là X

Ta có: $79,91=\frac{79.54,5+X.45.5}{100}$

$\Rightarrow X = 81$

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Cho Hình 3.4, kể tên các cặp góc kề bù. | SBT Toán 7 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *