2023 Nguyên tố X có Z= 12 và nguyên tô Y có Z = 17. Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X và Y. Khi nguyên tử của nguyên tố X nhường đi hai electron và nguyên tử của nguyên tố Y nhận thêm một electron thì lớp electron ngoài cùng của chúng có đặc đ | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

VẬN DỤNG

3.23. Nguyên tố X có Z= 12 và nguyên tô Y có Z = 17.

Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X và Y. Khi nguyên tử của nguyên tố X nhường đi hai electron và nguyên tử của nguyên tố Y nhận thêm một electron thì lớp electron ngoài cùng của chúng có đặc điểm gi?

– Nguyên tử X có cấu hình electron: $1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}.$

X nhường đi 2 electron: X —› $X^{2+}$+ 2e

Cấu hình e của ion $X^{2+}$ là $1s^{2}2s^{2}2p^{6}$

~ Nguyên tử Y có cầu hình e: $1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{5}.$

Bài Hay  2023 Người ta cần làm một chiếc hộp hình hộp chữ nhật có kích thước 2 cm, 3 cm và 5 cm. | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Y nhận thêm 1 electron: Y + e —› $Y^{-}$

Cấu hình e của ion $Y^{-}$ là $1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{6}.$

Cấu hình electron của ion $X^{2+}$  giống với cấu hình electron của khí hiếm Ne;

Cấu hình electron của ion $Y^{-}$ giống với cấu hình electron của khí hiếm Ar.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *