2023 Nguyên tố X có Z = 17. Electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X thuộc lớp | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

3.16. Nguyên tố X có Z = 17. Electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X thuộc lớp

A. K.           B. L.         C. M.           D. N.

Đáp án: C

Cấu hình electron của X là $1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{5}$

Electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố X thuộc lớp M (n = 3)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Viết mỗi bộ phân của câu sau vào cột phù hợp trong bảng: | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 2

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *