2023 Nguyên tố X được sử dụng rộng rãi trong đời sống: đúc tiền, làm đồ trang sức, làm răng giả… Muối iodide của X được sử dụng nhằm tụ mây tạo ra mưa nhân tạo. Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử nguyên tố X là 155, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không ma | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

4.17. Nguyên tố X được sử dụng rộng rãi trong đời sống: đúc tiền, làm đồ trang sức, làm răng giả… Muối iodide của X được sử dụng nhằm tụ mây tạo ra mưa nhân tạo. Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử nguyên tố X là 155, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33 hạt. Xác định nguyên tố X.

Tổng số cơ bản bằng 155

$\Rightarrow $ p + n + e = 155 $\Rightarrow $ 2p + n = 155  (1)

Bài Hay  2023 Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33

$\Rightarrow $ 2p – n = 33   (2)

Từ (1) và (2) giải hệ phương trình, ta có p = e = 47 và n = 61

Vậy số khối của X = 108 $\Rightarrow $ X là silver ($_{47}^{108}\textrm{Ag}$)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *